Velkomstmøde for kommende 0. årgang og indskrivning

Velkomstmøde

 

 

Velkomsthilsen

Da vi desværre ikke kunne invitere jer over til åbent hus, hvor I normalt ville møde os, har vi lavet "en velkommen til nye forældre og elever hjemmeside". her kan I møde personalet fra SFO'en og fra team 0. årgang, se lidt om vores værksteder, møde nogle af vores skønne børn, læse forældrebreve om opstart og se billeder af den finde nye indskolingsbygning som er ved at blive bygget og gjort klar til jer til 1. maj. Vi håber I vil se med og vi glæder os til at møde jer velkomstmøde i april, hvor vi forhåbentligt kan invitere jer over fysisk.

https://sites.google.com/g2650.dk/holmegardsskolen/forside

 

Indskrivning

Alle børn skal modtage undervisning, der kan leve op til folkeskolens undervisning. 

Find information om hvornår du skal indskrive dit barn til 0.klasse og SFO, hvad frit skolevalg betyder, og hvilket skoledistrikt dit barn tilhører. Du kan også finde information om dit barns skolegang, hvis du flytter til eller fra Hvidovre Kommune.

Overvejer du at udsætte dit barns skolegang, kan du kan du ligeledes læse mere på denne side.

Du kan læse mere om at være ny på skolen og finde link til indskrivning på hvidovre.dk (nyt vindue)

Link til indskrivning (gælder fra 16.11.2020-22.11.2020) https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning