Gruppeordningen

Gruppe 1 og 2 er placeret på Holmegårdsskolen. Målgruppen er elever fra 0.-7. klasse. Eleverne har forskellige koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser fx ADHD.
Eleverne har vanskeligt ved at planlægge og strukturere daglige gøremål, og de har svært ved at behovsudsætte. Gennem en forudsigelig hverdag med en fastlagt struktur skabes der tryghed for eleverne, og konflikter mindskes. Samtidig varieres undervisningen for at opretholde elevernes koncentration. 
I gruppe 1 og 2 er der også fokus på træning af sociale kompetencer, og Low Arousal strategier bruges for at mindske konflikter i hverdagen.